Hodowla

Stymulacja odporności cieląt.

stymulacja odporności cieląt - obrazek

Nowoczesna hodowla i chów mierzą się z dwoma podstawowymi wyzwaniami jakimi są utrzymanie zdrowotności zwierząt w zderzeniu z wysoką wydajnością produkcyjną oraz koszty związane z optymalnym wykorzystaniem składników pokarmowych z pasz. Często wiąże się to z zaburzeniami funkcjonowania naturalnej mikroflory organizmu zwierzęcia i środowiska w którym się znajdują. Dominacja szkodliwych mikroorganizmów odbija się negatywnie w stanie zdrowotnym zwierząt oraz w wydajności produkcyjnej.