Hodowla

Jak zwiększyć produktywność niosek?

EM Bokashi Probiotyk zwiększa produktywność niosek Na podstawie badań prowadzonych na kurach nioskach, którym podawano EM Bokashi Probiotyk jako dodatek do paszy, uzyskano wyniki potwierdzające pozytywny wpływ preparatu na poszczególne parametry jaj.

Redukcja odorów w kurniku.

Redukcja odorów w kurniku - obrazek

Szkodliwe domieszki gazowe zawarte w powietrzu budynku inwentarskiego mają duży wpływ na poziom dobrostanu zwierząt gospodarskich. Do szkodliwych domieszek gazowych możemy zaliczy min. dwutlenek węgla, siarkowodór, amoniak.

Hodowco, nie daj się zrobić w jajo!

Hodowco, nie daj się zrobić w jajo - obrazek

W opinii publicznej krąży niezliczona ilość informacji dotyczących klas jajek dostępnych w sklepach. Anonimowi internauci dzielą się swoją „wiedzą” na temat okrutnego  traktowania kur w chowie klatkowym co wpływa na obniżenie jakości jaj uzyskiwanych z ferm tego typu. Niestety wiele osób nie ma pojęcia o tym, że istnieją rasy kur na zasadzie selekcji przystosowane do chowu w klatkach.